Недвижими имоти, продажби и наеми
bg
Недвижими имоти, продажби и наеми Търсене Контакти
 

arrow За покупка
arrow Под наем

Агенция за недвижими имоти „Уни комерс“ предлага два варианта на работа с клиенти, желаещи да ползват услугите на фирмата

I. Вариант – цялостна услуга

Цялостна услуга за покупка, продажба или наем на недвижим имот, която включва всички дейности, които се изискват за осъществяване на сделка, касаещи всеки конкретен случай, личен ангажимент на служител от фирмата и цялостен ангажимент на агенцията до успешното й финализиране (подписване на предварителен договор за покупко продажба, нотариално прехвърляне на собствеността, въвод във владение или подписване на договор за наем с опис и протокол за примане-предаване).

Когато клиент избере тази услуга не се начисляват никакви допълнителни такси, комисиони и др. извън стойнотта на услугата, като агенцията работи със следните възнаграждения:

 • Посредническа услуга при покупка или продажба на имот – 2,5% без ДДС от договорената цена, на която ще се осъществи сделката за придобиване на собствеността.
 • Посредническа услуга при отдаване под наем или наемане на недвижим имот – 50% без ДДС от договереният месечен наем ЕДНОКРАТНО.

Стойността на възнаграждението се заплаща в момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба, договор за наем или при други договорени условия при специфични сделки. Ангажиране на агенцията става след подписване на посреднически договор (възможност за ексклузивен договор даващ преференциална цена на услугата, както и отворен договор с опции за работа с други агенции и източници), уточняващ условията и задълженията на двете страни.

II. Вариант – избор на услуга според индивидуалните потребности на клиента

Този вариант дава възможност на клиента сам да избере конкретна услуга (една или повече), която желае без да има каквото и да е допълнително обвързване за работа с агенцията извън услугата/ите, които е заявил. Всяка отделна услуга се закупува предварително по указаните начини и след това се извършва от фирмата.

Допълнително клиентът има възможност да закупи определени оферти на имоти за продажба и наем с професионално систематизирана и проверена информация, снимки (ако има) и допълнителни материали. Купувайки оферта клиентът получава директните данни за контакт със собственика – телефони, e-mail и др., точен адрес на имота (в случай, че собственика е пожелал да се публикува), и пълната подробна информация за офертата, без да има понататъшен ангажимент към агенцията след това. Всички цени на услугите и офертите са без ДДС.

Всички оферти предвидени за покупка се проверяват за актуалност, цена и условия към датата на заявката от страна на клиента. Ако след проверката се окаже, че офертата към датата на заявката е невалидна, тя отпада от заявката и за нея не се дължат никакви суми. Агенцията не носи отговорност и не възстановява сумите за покупка на оферти при промяна на условията от страна на собственика или промяна на актуалността на информацията (продажна или наемна цена, актуалност и др.) в случай, че клиентът използва предоставените му данни на по-късен етап от датата на заявка на офертата.

 • - При продажба

  1. “Уни-комерс” ООД осигурява на своите клиенти посредническа услуга във връзка с предоставеният й недвижим имот за осигуряване на клиенти – потенциални купувачи.
  2. Агенцията, при необходимост, оказва съдействие за набавяне на необходими допълнителни документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения, като това й задължение се заплаща допълнително по приложен ценоразпис.
  3. “Уни-комерс” ООД рекламира обектите за продажба в най-престижните средства за масово осведомяване.
  4. При проявен интерес към обекта, предлаган от “Уни-комерс” ООД, между бъдещите продавач и купувач се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД или договор за строеж.
  5. За осъществяване на дейността си “Уни-комерс” ООД получава възнаграждение в размер на 2,5% /две цяло и пет десети процента без ДДС/, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от “Уни-комерс” ООД, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
  6. Посоченото в чл. 4 възнаграждение се дължи към момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3, от ЗЗД или договор за строеж.
  7. При осъществяване на оглед с кандидат-купувачи, предоставени от агенцията, ПРОДАВАЧЪТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния КУПУВАЧ от “Уни комерс-2” ООД и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка с този КУПУВАЧ, единствено и само чрез “Уни комерс-2” ООД. Този ПРОТОКОЛ не задължава ПРОДАВАЧЪТ да работи само и единствено с агенция “Уни комерс-2” ООД.

  - При покупка

  1. “Уни-комерс” ООД осигурява на своите клиенти посредническа услуга във връзка с покупката на търсеният недвижим имот и осигуряване на оферти за продажба по съответен зададен критерий.
  2. Агенцията, при необходимост, оказва съдействие за набавяне на необходими допълнителни документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения, като това й задължение се заплаща допълнително по приложен ценоразпис.
  3. При проявен интерес към обекта, предлаган от “Уни-комерс” ООД, между бъдещите продавач и купувач се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД или договор за строеж.
  4. За осъществяване на дейността си “Уни-комерс” ООД получава възнаграждение в размер на 2,5% /две цяло и пет десети процента без ДДС/, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от “Уни-комерс” ООД, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
  5. Посоченото в чл. 4 възнаграждение се дължи към момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3, от ЗЗД или договор за строеж.
  6. При осъществяване на оглед на обекти, предоставени от агенцията, КУПУВАЧЪТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния обект от “Уни комерс-2” ООД и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка за този имот, единствено и само чрез “Уни комерс-2” ООД. Този ПРОТОКОЛ не задължава КУПУВАЧЪТ да работи само и единствено с агенция “Уни комерс-2” ООД.

  - При отдаване под наем

  1. “Уни-комерс” ООД осигурява на своите клиенти посредническа услуга при отдаване под наем на недвижим имот и осигуряване на потенциални наематели.
  2. За осъществяване на дейността си “Уни-комерс” ООД получава възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента без ДДС/, еднократно от договорения месечен наем, което включва разходи за реклама, заплащане на услугите, извършени от “Уни-комерс” ООД, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
  3. Посоченото в чл. 2 възнаграждение се дължи към момента на подписване на договор за наем на конкретния имот.
  4. При осъществяване на оглед с кандидат-наематели, предоставени от агенцията, НАЕМОДАТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния НАЕМАТЕЛ от “Уни комерс-2” ООД и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка с този НАЕМАТЕЛ, единствено и само чрез “Уни комерс-2” ООД. Този ПРОТОКОЛ не задължава НАЕМОДАТЕЛЯТ да работи само и единствено с агенция “Уни комерс-2” ООД.

  - При наемане

  1. “Уни-комерс” ООД осигурява на своите клиенти посредническа услуга при наемане на недвижим имот и осигуряване на оферти по зададен критерий.
  2. За осъществяване на дейността си “Уни-комерс” ООД получава възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента без ДДС/, еднократно от договорения месечен наем, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от “Уни-комерс” ООД, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
  3. Посоченото в чл. 2 възнаграждение се дължи към момента на подписване на договор за наем на конкретния имот.
  4. При осъществяване на оглед на обекти, предоставени от агенцията, НАЕМАТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния обект от “Уни комерс-2” ООД и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка за този имот, единствено и само чрез “Уни комерс-2” ООД. Този ПРОТОКОЛ не задължава НАЕМАТЕЛЯТ да работи само и единствено с агенция “Уни комерс-2” ООД.

  - При други услуги

  Цените и начина на работа за другите дейности на фирмата, които са описани в “Услуги” са плод на допълнителна договорка в зависимост от конкретния проект и работа която се извършва.

arrow Нови продажби
arrow Нови наеми


arrow Най-новото
arrow Най-четено


Всички права запазени
© Уникомерс 2024

Продажба | Под наем | Едностаен | Двустаен | Тристаен | Четиристаен | Многостаен | Мезонет | Ателие | Таван | Офис | Къща | Етаж от къща | Вила | Магазин | Заведение | Склад | Гараж | Промишлен имот | Хотел | Парцел | Офис сграда | Изтекли оферти

Запознат съм с условията за работа с агенцията :: Карта на сайта